Sunday, 11 October 2020

10 PEMEGANG AMANAH - Lantik Yang Diyakini : Pengurusan Harta Pusaka

PEMEGANG AMANAH

Melantik pemegang amanah adalah salah satu perancangan harta pusaka. 

Mungkin term 'pemegang amanah' agak kurang diperkatakan oleh kita, tetapi ia semakin mendapat tempat di dalam perancangan kewangan dan perancangan harta pusaka Islam sekarang ini.

Apa Itu Pemegang Amanah

Pemegang Amanah adalah "seseorang atau satu pihak yang dilantik oleh pemilik harta semasa hidupnya untuk menjalankan amanah ke atas harta yang diamanahkan mengikut Surat Ikatan Amanah".

Ia akan berkuat kuasa sebaik sahaja amanah dibuat atau Surat Ikatan Amanah ditandatangani.

Siapa Boleh Melantik Pemegang Amanah

Kebiasaannya Pemegang Amanah akan dilantik oleh pemilik harta yang akan diamanahkan atau oleh pihak yang mempunyai kepentingan ke atas harta tersebut.

Contoh 1 :
Pemegang akaun pelaburan unit amanah di ASNB melantik ASNB sebagai pemegang amanah pelaburannya. Selepas dia meninggal, ASNB perlu memberikan hartanya kepada orang yang dihibahkan. (Dalam Hibah Amanah)

Contoh 2 :
Ahli KWSP melantik Amanah Raya Berhad (ARB) sebagai Penama dan Pemegang Amanah ke atas simpanan KWSP-nya.

Contoh 3 :
Syarikat atau koperasi melantik pemegang amanah untuk menguruskan sesuatu hartanya seperti tanah atau bangunan.

Contoh 4 :
Individu melantik pemegang amanah (membuka akaun amanah) untuk diberi manfaatnya kepada anak-anak baw.


Siapa Boleh Dilantik Sebagai Pemegang Amanah

Ada beberapa syarikat pemegang amanah yang boleh dilantik sebagai Pemegang Amanah bagi menguruskan harta pusaka antaranya 
- Amanah Raya Berhad
- As-Salihin Trustee Berhad
- Wasiyyah Shoppe Berhad.

Apa Kuasa Pemegang Amanah

Pemegang Amanah tiada hak atau kuasa mutlak ke atas harta yang diamanahkan. Pemegang Amanah perlu bertindak mengikut kuasa yang dinyatakan di dalam Surat Ikatan Amanah yang ditandatangani.


Bersambung artikel berikutnya, 
Wasiat, Penama, Pentadbir Harta dan PemegangAmanah : Amanah Raya Berhad .

Mat Drat @ SayangWang

Jika rasa bermanfaat , sila share 👇👇👇👇

9 PENAMA - Pilih Yang Layak Dan Amanah : Pengurusan Harta Pusaka
PENAMA

Penama (nominee) bermakna nama (nama-nama) yang diletakkan sebagai penerima yang diberi kebenaran untuk menuntut harta yang ditinggalkan. Ia biasanya dikaitkan dengan KWSP, Simpanan Tabung Haji, Insuran, Takaful dan Simpanan (pelaburan) koperasi.

PENAMAAN

Penamaan yang dibuat akan memudahkan pengurusan harta pusaka si mati kerana wang dapat dikeluarkan dengan cepat tanpa perlu menunggu Sijil Faraid atau Surat Kuasa Mentadbir.

Penama hanya bertindak sebagai pemegang amanah yang akan menguruskan wang tersebut.

Harus di ingat, membuat penamaan bukanlah satu bentuk wasiat.Adakah Penama Penerima Mutlak Duit Tersebut ?

Orang Islam
Bagi Orang Islam, penama bukanlah penerima atau benefesiari ke atas harta tersebut. Dia hanyalah bertindak sebagai pemudah cara atau pentadbir sahaja. 

Penama, apabila dia mengeluarkan duit si mati dari KWSP, Tabung Haji atau Takaful contohnya, dia perlu mengagihkan duit tersebut kepada waris-waris  mengikut faraid.

Boleh lah dikatakan, penama akan bertindak sebagai wasi (atau pentadbir harta tersebut).

Jika si mati ada melantik mana-mana pihak sebagai pentadbir harta pusakanya, dia perlu memaklumkan kepada pentadbir harta tersebut.

Tetapi sering berlaku, penama mengeluarkan wang si mati tidak membahagikan wang mengikut faraid. 

Ingatlah 
Kepada penama yang diamanahkan, bahagikan harta  tersebut dengan sepatutnya kerana di dalam harta pusaka itu ada hak orang lain. Jika ada bahagian anak yatim (anak simati), dosa yang ditanggung amatlah besar sekiranya hak anak yatim itu tidak diagihkan kepada mereka.


Bukan Islam
Berbeza pula kepada orang bukan Islam, penama adalah juga penerima atau benefisiari bagi harta si mati selagi mana dia ada kaitan pertalian saudara dengan si mati.

Pilihan Selain Penama

Tabung Haji dan Insuran (Takaful) ada memberi pilihan kepada pendeposit/pencarum insuran(takaful) untuk menukar dari kaedah 'penama' kepada Hibah Amanah atau Hibah Bersyarat.

Kaedah ini, nama yang diletakkan sebagai penerima hibah, adalah penerima mutlak wang tersebut dan ia tidak tertakluk sebagai harta pusaka.

Boleh baca perkongsian penulis sebelum ini.
👉👉 Hibah 
👉👉 Hibah Amanah

Fatwa Mengenai Penama

Dalam mesyuarat Majlis Raja-raja yang ke-96 yang diadakan pada 20 September 1973, Jawatankuasa itu telah memberi pendapat dan dipersetujui oleh Majlis Raja-Raja bahawa:
“Penama-penama Kumpulan Wang Simpanan Pekerja, Wang Simpanan Pejabat Pos, Bank, Insurans dan Syarikat Kerjasama adalah sebagai orang-orang yang melaksanakan wasiat si mati atau wasi. Mereka boleh menerima wang si mati dari sumber-sumber tersebut untuk dibahagikan kepada orang-orang yang berhak menururt pembahagian Faraid”.
Fatwa ini jelas menyatakan bahawa penama adalah seorang pemegang amanah (wasi) yang akan melaksanakan wasiat si mati untuk membahagikan harta tersebut kepada mereka yang berhak menurut faraid. Oleh itu, harta tersebut bukanlah menjadi milik mutlak penama.

Selain itu, fatwa Jawatankuasa Perundingan Hukum Syarak Wilayah Persekutuan yang diwartakan pada 18 Januari 2001 memutuskan bahawa:-

"Orang Islam yang dinamakan sebagai penama oleh simati dalam apa-apa skim simpanan wang dalam mana-mana Kumpulan Wang Simpanan, Insurans, Tabung, Lembaga, Syarikat Kerjasama, Koperasi atau institusi kewangan ialah wasi kepada simati dan hendaklah membahagikan harta peninggalan kepada waris yang berhak mengikut pembahagian faraid."


Pentadbir Harta

Pentadbir Harta Pusaka yang juga dikenali sebagai Wasi adalah wakil yang di lantik untuk menguruskan harta pusaka si mati, di mana dia perlu melaksanakan wasiat, melangsaikan hutang piutang si mati dan membahagikan harta pusaka si mati mengikut faraid.


Pentadbir Harta Pusaka biasanya dilantik melalui wasiat. 

Jika tiada lantikan di dalam wasiat, atau tiada wasiat dibuat, maka Surat Kuasa Mentadbir Harta Pusaka akan dikeluarkan oleh 
 • Mahkamah Tinggi bagi Harta Pusaka Biasa - bagi Harta Alih dan Tidak Alih melebihi RM 2,000,000
 • Pejabat Tanah (Bahagian Harta Pusaka Kecil) - bagi harta bernilai bawah RM 2,000,000


Adakah Penama itu Pentadbir Harta ?

Penama tidak semestinya adalah Pentadbir Harta Pusaka tetapi 
Penama juga boleh menjadi Pentadbir Harta Pusaka. 

Kita lihat contoh senario berikut; 
(andaikan si mati tidak membuat Hibah Amanah atau Hibah Bersyarat)

Senario 1 : Penama Bukan Pentadbir Harta  
(Ada penamaan, Ada Wasiat - orang berbeza)

Ali membuat penamaan di KWSP, Tabung Haji dan Takaful dengan meletakkan nama isteri dan bapanya sebagai penama. Selepas mendapat anak, Ali tidak membuat pembaharuan nama penama.

Ali juga ada membuat wasiat di mana dia menamakan anak sulungnya Kamal sebagai pentadbir harta pusaka.

Maka di sini, Penama (isteri dan bapanya) bukanlah pentadibir harta pusaka si mati.

Isteri dan bapanya perlu memaklumkan kepada Kamal jumlah yang diterima bagi memudahkan kamal menyelesaikan hutang dan membahagikan duit tersebut mengikut faraid.


Senario 2 : Penama Adalah Pentadbir Harta  
(Ada penamaan, Ada Wasiat -orang sama)
Ali membuat penamaan di KWSP, Tabung Haji dan Takaful dengan meletakkan nama isteri, dan anak sulongnya (Kamal) dan anak kedua (Rahim) sebagai penama.

Ali membuat wasiat dengan meletakkan Kamal sebagai pentadbir harta pusakanya.

Maka ;
Isterinya hanya penama tetapi bukan pentadbir harta pusaka
Rahim hanya penama tetapi bukan pentadbir harta pusaka
Kamal adalah penama dan pentadbir harta pusaka.

Penerima bukanlah sebagai penerima mutlak (benefeciari) tetapi perlu membahagikan mengikut hukum faraid.


Senario 3 : Penama Adalah Pentadbir Harta  
(Ada penamaan, Tiada Wasiat )
Ali membuat penamaan di KWSP, Tabung Haji dan Takaful dengan meletakkan nama isteri, dan anak sulongnya (Kamal) dan anak kedua (Rahim) sebagai penama.

Ali tidak membuat sebarang wasiat dan tiada lantikan pentadbir harta dibuat.

Penama boleh membuat pengeluaran kematian tetapi duit yang dikeluarkan masih perlu diagih mengikut faraid.

Waris-waris si mati boleh bersepakat untuk melantik mana-mana pihak sebagai pentadbir harta pusaka. Jika Kamal dilantik, maka Surat Kuasa Mentadbir akan dikeluarkan kepada Kamal untuk memudahkan Kamal membuat pengurusan harta pusaka yang lain.

Jadi Kamal adalah Penama dan juga Pentadbir Harta Pusaka.


Senario 4 : Tiada penamaan, Tiada Wasiat  
Ali tidak membuat penamaan di KWSP, Tabung Haji atau Takaful. Wasiat juga tidak dibuat.

Maka waris-waris boleh bersepakat melantik seorang sebagai Pentadbir Harta Pusaka. Permohonan perlu dibuat di Bahagian Harta Pusaka Kecil, Pejabat Tanah atau Mahkamah Tinggi untuk mendapatkan Surat Kuasa Mentadbir.

Makan waris / pihak yang dilantik sebagai pentadbir harta pusaka boleh memohon mengeluarkan wang / membuat tuntutan wang si mati.

Proses akan memakan masa di mana persetujuan perlu dicapai untuk melantik pentadbir harta dan kebenaran perlu diperolehi terlebih dahulu.

Masalah akan bertambah sulit jika si mati meninggalkan ramai waris dan kelulusan akan mengambil masa yang lama.

Penting
Jadi, jelas penamaan adalah sangat penting.

Dan sangat penting juga melantik penama yang berkelayakan dan boleh dipercayai untuk mengagihkan wang mengikut faraid.


Siapa Boleh diletakkan Sebagai Penama

Siapa yang boleh diletakkan sebagai penama adalah bergantung kepada institusi terbabit. Ada institusi yang membenarkan individu, ada pula turut mebenarkan organisasi menjadi penama seperti peguam atau syarikat amanah.Bagi individu yang ingin diletak sebagai penama, ada institusi menghadkan umur tertentu dan ada yang tidak.


Ada institusi membenarkan penama sesiapa sahaja, dan ada hanya membenarkan penama mesti terdiri dari waris terdekat.

Jadi, siapa yang boleh diletak sebagai penama ia bergantung kepada institusi terbabit.Bila Perlu Buat Penama dan Perbaharuan Penamaan

Penamaan perlu dibuat secepat yang boleh. 

Jika ada perubahan berikut, elok penamaan di ubahsuai atau dikemaskini ;

 1. Berkahwin
 2. Memperolehi anak
 3. Anak mencecah usia 18 tahun 
 4. Penama meninggal dunia
 5. Bercerai
 6. Perubahan perancangan harta pusaka

Meletakkan Pasangan Sebagai Penama


Sering kali kita diwar-warkan kebiasaannya si suami akan meletakkan nama isteri dan anak-anak sebagai penama.

Berbeza pula dengan si isteri, sering juga kita dengar isteri lebih suka tidak meletakkan nama suami sebagai penama, hanya meletakkan nama anak-anak dan ibu bapa mereka sahaja.

Ia terpulang kepada individu, tetapi bagi pandangan penulis, adalah lebih baik meletakkan nama pasangan masing-masing, lebih-lebih lagi sekiranya anak-anak masih kecil.

Ini akan lebih memudahkan urusan, kerana biasanya pasanganlah yanga kan menguruskan semua urusan tuntutan harta pusaka dan pasangan jugalah yang akan membesarkan anak-anak.


Apa Jadi Apabila Berlaku Kematian Serentak  Suami Isteri
Jika berlaku tragedi seperti ini, jika ada penama lain, wang akan dikeluarkan kepada mereka. Jika tiada, surat kuasa mentadbir perlu diperolehi terlebih dahulu oleh mana-mana pihak untuk membuat tuntutan pengeluaran harta si mati

Meletakkan Kanak-kanak di bawah umur 18 tahun sebagai Penama 

Meletakkan nama anak-anak di bawah 18 tahun sebenarnya bukanlah satu tindakan yang bagus, kerana kanak-kanak di bawah 18 tahun tidak dapat mengeluarkan duit tersebut di mana dia tidak layak menjadi pentadbir harta pusaka.

Berbeza bagi bukan Islam, penama di bawah 18 tahun boleh terus menerima wang tersebut kerana penama adalah penerima (benefeciari).


Penama KWSP di bawah umur 18 tahun  

Mengikut undang-undang, penamaan tidak akan berkuat kuasa sekiranya ketika kematian ahli, penama belum mencapai umur 18 tahun kerana tidak layak bertindak sebagai wasi.

Pembayaran simpanan ahli yang meninggal dunia akan diproses seperti tiada penamaan, iaitu mengikut pembahagian sijil faraid, perintah pembahagian atau surat kuasa mentadbir. Ia dilaksanakan berdasarkan mana-mana yang dikemukakan dulu kepada KWSP.

Jadi, jika kita meletakkan anak-anak di bawah 18 tahun dan berlaku kematian ke atas ahli, anak-anak di bawah 18 tahun tidak dapat mengeluarkan wang tersebut. Walau bagaimana pun, hak mereka (anak-anak bawah 18 tahun) tetap terpelihara di mana bahagian mereka akan dibahagi mengikut faraid oleh pentadbir harta atau wasi.

Pernah 'viral' suatu ketika dahulu di whatsapp, yang kononnya kanak-kanak di bawah usia 18 tahun yang didaftar sebagai penama caruman KWSP tidak berhak menuntut wang simpanan. Mesej tular itu juga mendakwa wang pendeposit yang tidak dituntut dalam tempoh setahun akan terus disalurkan ke Amanah Raya Berhad (ARB), seolah-olah menafikan hak anak atau penama berusia 18 tahun ke bawah sebagai pewaris.

Jadi, adalah lebih baik meletakkan penama yang berumur 18 tahun ke atas, yang kita percaya dia memahami kepentingan hukum syarak, mengetahui kepentingan faraid dan amanah.


Penama KWSP

Ahli yang beragama Islam adalah dinasihatkan supaya menamakan mana-mana individu sebagai penama yang bertindak selaku wasi/pentadbir yang berkeupayaan untuk menguruskan pengeluaran dan pembahagian simpanan KWSP ahli mengikut Undang - Undang Islam. 

Ahli KWSP juga boleh meletakkan ARB sebagai penama KWSP

Lantik Amanah Raya Berhad (ARB) sebagai penama KWSP
 1. Ahli juga boleh melantik Amanah Raya Berhad (ARB) sebagai penama (wasi/pentadbir)
 2. Ahli juga boleh melantik ARB sebagai penama atau pemegang amanah kepada penama di bawah umur 18 tahun.
 3. Bagi ahli yang melantik ARB sebagai penama atau pemegang amanah, satu fi (bayaran) akan dikenakan oleh ARB yang akan ditolak daripada jumlah pengeluaran simpanan. 
Boleh hubungi ARB untuk mendapatkan maklumat lanjut berkaitan dengan fi ini.


Pengalaman Penulis
Pernah suatu waktu dahulu membuat wasiat menggunakan ARB dengan bayaran perkhidmatan tertentu tetapi pada waktu itu tidak tahu ada yuran perkhidmatan dikenakan apabila melantik ARB sebagai pentadbir harta (wasi)

Mungkin berminat untuk baca ;
👉👉 Wasiat di Amanah Raya Berhad (ARB)

Penama Tabung Haji

Dari laman web Tabung Haji 
Penamaan dibuat untuk memudahkan waris membuat pengeluaran wang simpanan si mati tanpa perlu mengemukakan Surat Kuasa atau Perintah daripada pihak berkaitan (Bicara Kecil Pejabat Tanah, Mahkamah Syariah, Mahkamah Sivil, Amanah Raya Berhad).
Penamaan mestilah dibuat oleh pendeposit semasa hayatnya dengan melengkapkan Borang Penamaan yang disediakan oleh TH dan dihantar ke mana-mana pejabat TH yang berhampiran untuk didaftarkan ke dalam sistem TH. Tarikh kuat kuasa penamaan adalah pada tarikh borang penamaan diterima dan didaftarkan.
Tidak semua boleh jadi penama. Hanya waris menurut Hukum Syarak sahaja boleh diletakkan sebagai penama.

Untuk mereka yang layak, boleh rujuk 

Untuk pilihan Hibah Amanah bagi menggantikan penama, boleh rujuk
👉👉  Hibah AmanahPenama Takaful / Insuran

Untuk penamaan bagi takaful, perlu dirujuk kepada syarikat takaful. 

Ada syarikat takaful turut memberikan pilihan kepada pencarum (peserta) takaful untuk memilih Hibah berbanding Penama. 

Penama ASNB  (ASB, ASN, ASW dll)

ASNB tidak menggunakan sistem penama.


Dari Facebook ASNB

"Semua pelaburan dalam ASNB yang ditinggalkan oleh pelabur yang telah meninggal dunia perlu dituntut oleh pewaris berdasarkan proses tuntutan harta pusaka biasa dengan mendapatkan terlebih dahulu Surat Kuasa Mentadbir, dan harta hendaklah membuat pembahagian mengikut faraid." 

"Bagi memudahkan pelabur menamakan pewaris (untuk pelaburan dalam ASNB), ASNB menawarkan perkhidmatan Hibah Amanah untuk pelabur Muslim dan Pengisytiharan Amanah untuk pelabur bukan Muslim."

'Menerusi Hibah Amanah dan Pengisytiharan Amanah, proses tuntutan oleh waris dapat dipermudahkan kerana mereka hanya perlu membuat tuntutan terus di Cawangan ASNB, tanpa membabitkan pihak lain."


Caj yang dikenakan juga amat kompetitif berdasarkan proses pendaftaran dan tuntutan yang dipermudah, berbanding proses pentadbiran dan tuntutan harta pusaka lain yang membabitkan masa dan tempoh yang agak panjang.


Untuk pilihan Hibah Amanah, bagi menggantikan penama, boleh rujuk
👉👉  Hibah Amanah
Bersambung di artikel berikutnya.

Mat Drat @ SayangWang

Jika rasa bermanfaat , sila share 👇👇👇👇


8 HIBAH AMANAH TABUNG HAJI DAN ASNB (ASB) : Pengurusan Harta PusakaHIBAH AMANAH
Hibah Amanah adalah satu bentuk penggabungan Hibah dan Amanah, pemberi hibah memberi hibah kepada penerima hibah tetapi melantik suatu pihak sebagai pemegang amanah bagi menguruskan harta amanah tersebut sementara dia masih hidup.

Untuk membuat hibah amanah, boleh menghubungi mana-mana pihak yang mnyediakan perkhidmatan ini seperti As Salihin Trusttee, Wasoiyiah atau pun Amanah Raya Berhad.


Tabung Haji dan ASNB (Saham amanah ASB, ASN dll) pula antara institusi yang menggunakan konsep Hibah dan Amanah bagi pilihan kepada penamaaan. Ini bermakna pemberian hibah berlaku dan perlantikan pemegang amanah juga berlaku.Hibah Amanah Tabung Haji  
Pada dasarnya, semua pendeposit Tabung Haji berumur 18 tahun ke atas hendaklah membuat penamaan. Penama yang dilantik bukanlah penerima mutlak harta pusaka (wang simpanan Tabung Haji) tetapi perlu bertindak sebagai wasi atau pentadbir harta si mati.

Walau bagaimana pun, Tabung Haji ada menyediakan Hibah Amanah kepada pendepositnya.

Dari laman web Tabung Haji, dinyatakan


"Hibah Amanah TH merupakan pemberian harta Hibah Amanah daripada akaun simpanan TH oleh Pemberi Hibah Amanah (pendeposit TH) semasa hidupnya kepada Penerima Hibah Amanah atas dasar kasih sayang, secara sukarela tanpa paksaan dan, tanpa mengenakan sebarang balasan serta berlakunya ijab qabul antara Pemberi Hibah Amanah dan Penerima Hibah Amanah."
"Harta Hibah Amanah ini akan dipegang oleh Pemberi Hibah Amanah yang bertindak sebagai Pemegang Amanah dan akan diserah milik kepada Penerima Hibah Amanah selepas kematian Pemberi Hibah Amanah dan / atau kepada waris Penerima Hibah Amanah sekiranya Penerima Hibah Amanah meninggal dunia terlebih dahulu."

Difahami dari produk ini 
 1. Hibah Amanah ini menggabungkan konsep hibah dan amanah
 2. Pemberian Harta Hibah Amanah (simpanan) oleh Pemberi Hibah Amanah (Pendeposit) dilakukan semasa hidup pemberi hibah melalui Surat Ikatan Hibah Amanah dan Surat Kuasa Wakil.
 3. Pemberi Hibah Amanah (pendeposit) adalah / menjadi  Pemegang Amanah kepada Penerima Hibah Amanah.
 4. Tabung Haji pula akan bertindak sebagai Pemegang Amanah Gantian untuk mengurus dan mentadbir Harta Hibah Amanah tersebut (simpanan).
Apabila berlaku kematian
1. Pemberi Hibah Amanah Meninggal Dunia : 
Harta Hibah Amanah (baki simpanan sewaktu kematian) akan diserahkan kepada Penerima Hibah Amanah selepas tuntutan dibuat.

2. Penerima Hibah Amanah Meninggal Dunia terlebih dahulu :
Harta Hibah Amanah (baki simpanan sewaktu kematian) akan diserahkan kepada waris Penerima Hibah Amanah selepas tuntutan dibuat. 

Pembatalan dan Pindaan Hibah Amanah Tabung Haji
Pembatalan dan Pindaan Hibah Amanah tidak boleh dibuat tanpa persetujuan Penerima Hibah Amanah, kecuali penerima adalah dari kalangan anak kandung/cucu kandung pemberi hibah yang masih hidup.

Untuk maklumat lanjut mengenai Hibah Amanah Tabung Haji, boleh rujuk ke laman web rasmi Tabung Haji.


Hibah Amanah ASNB 
Pada dasarnya, semua pelabur ASNB juga perlu membuat penamaan.  Dan harus ingat, penama bukan penerima mutlak simpanan ASNB (ASB, ASN dll unit amanah lain) apabila berlaku kematian ahli, sebaliknya penama hanyalah bertindak sebagai wasi atau pentadbir harta.

Sebagai mana sedia maklum, sering berlaku penama tidak bertindak sebagai wasi atau pentadbir harta di mana wang tidak diaghihkan mengikut faraid. 

Jadi ASNB memberikan pilihan kepada ahli untuk menggunakan kaedah Hibah Amanah ASNB.

Konsep lebih kurang sama dengan Hibah Amanah Tabung Haji, dimana pihak pemegang amanah akan dilantik.

Dalam Hibah Amanah ASNB ini ;
1. Pemberi hibah melaksanakan akad hibah, menghibahkan harta kepada penerima hibah.
2. Pemberi hibah dan penerima hibah bersetuju melantik ASNB sebagai pemegang amanah untuk mengurus dan mentadbir harta hibah (pelaburan pemberi hibah).
3. Minima perlu ada RM1,000 untuk menggunakan kaedah Hibah Amanah ini.
4. Pemberi menentukan penerima hibah dan peratus setiap mereka dapat.
5. Pemberi masih mempunyai kawalan penuh dan menikmati manfat pelaburan tersebut semasa hidup.
6. Pembatalan dan Pindaan Hibah Amanah tidak boleh dibuat tanpa persetujuan Penerima Hibah Amanah, kecuali penerima adalah dari kalangan anak kandung/cucu kandung pemberi hibah yang masih hidup.
7. Penerima hibah tidak memerlukan Surat Kuasa Mentadbir atau Geran Probet untuk membuat tuntutan
8. Yuran perkhidmatan dikenakan bagi memilih kaedah ini.

Yuran Hibah Amanah ASNB
Sewaktu artikel ini ditulis, yuran perkhidmatan yang dikenakan adalah seperti berikut
- Pendaftaran Kontrak RM 180
- Pentadbiran RM 10
- Pindaan RM 20
- Pembatalan RM 70
- Tuntutan
RM 25,000 pertama         : 1.50%  RM    375 
RM 225,000 berikutnya   : 1.00%  RM 2,250 
RM 250,000 berikutnya   : 0.50%  RM 1,250 
RM 500,000 berikutnya   :  0.25% RM 1,250 
Baki selebihnya                :  0.1% ……..

Untuk maklumat lanjut mengenai Hibah Amanah ASNB, boleh rujuk ke laman web rasmi ASNB

Bersambung di artikel berikutnya.

Mat Drat @ SayangWang

Jika rasa bermanfaat , sila share 👇👇👇👇

7 HIBAH HARTA : Pengurusan Harta Pusaka

HIBAH HARTA

Dalam Islam, hibah juga salah satu instrumen/kaedah dalam perancangan kewangan. Ia sering digunakan di dalam perancangan harta pusaka disamping faraid, wasiat, wakaf dan harta sepencarian.

Ia adalah salah satu cara pemilikan harta yang sah di sisi syarak.


Maksud Hibah

Hibah dari segi bahasa adalah pemberian sama ada dalam bentuk 'ain' atau manfaat. 'Ain' bermaksud nyata, jelas kelihatan harta tersebut.

Hibah mengikut istilah syarak pula adalah suatu akad pemberian harta oleh seseorang secara sukarela kepada orang lain ketika tempoh hidupnya tanpa sebarang balasan ('iwad').


Hibah dalam Islam

Hibah adalah satu amalan yang disunatkan di dalam Islam berdasarkan beberapa nas Aal Qurran dan Sunnah.

Antara ayat Al Qurran : Alla SWT berfirman yang bermaksud "
"....... dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabatnya, anak-anak yatim, orangorang miskin, musafir (yang memerlukan pertolongan) dan orang-orang yang meminta-minta dan (memerdekakan) hamba sahaya.” (Surah al-Baqarah ayat 177
Berdasarkan hadis Rasulullah SAW, Saidatina Aisyah berkata yang bermaksud: 
“Nabi SAW menerima dan membalas hadiah.” (Hadis riwayat at-Tirmizi)

Siapa sesuai gunakan kaedah hibah ?

Semua orang boleh menggunakan kaedah ini, TETAPI mereka yang terdiri dari kategori di senarion bawah, mungkin perlu beri perhatian lebih kepada kaedah 'pemberian hibah' ini.

1. Pasangan Tiada Anak
Jika tiada anak, apabila berlaku kematian, maka harta akan diagihkan mengikut faraid seperti berikut  ;
- suami dapat sebanyak 1/2 bahagian jika isteri meninggal
- isteri dapat sebanayk 1/4 bahagian jika suami meninggal
Jadi mungkin dia rasakan dia perlu membuat hibah keatas harta tertentu, untuk diberikan kepada sesiapa yang dia rasa ingin berikan, mungkin pasangannya atau orang lain (ahli keluarga lain contohnya)

2. Pasangan Yang hanya ada anak perempuan
Jika pasangan hanya memiliki 2 anak perempuan, dan berlaku kematian ke atas suami. Dan suami pula meninggalkan waris isteri, anak perempuan  dan adik beradik si suami (ibu dan ayah telah meninggal).

Jadi harta pusaka yang dibahagikan mengikut faraid adalah 
- isteri dapat : 1/8  (12.5%)
- anak perempuan : 2/3 ( 66.66%) . Setiap anak 33.33%
- adik beradik : 5/24 (20.9 %)

Jadi mungkin si suami merasakan dia perlu buat hibah keatas sebagahian harta-hartanya.

3. Pasangan Yang hanya ada anak angkat
Anak angkat tidak boleh menerima (tiada hak) ke atas harta pusaka. 

Bayangkan, anak angkat yang telah di jaga dan dibesarkan dengan kasih sayang, tiba-tiba berlaku kematian kepada si ayah atau pun kedua-dua ibu bapa angkatnya. Tiada apa yang boleh diwarisi kepada anak angkat!!

Mungkin pasangan ini juga perlu mempertimbangkan untuk menghibahkan sebahagian harta atau harta tertentu kepada anak angkatnya.

4. Lelaki atau wanita Bujang
Lelaki atau wanita bujang yang masih memiliki ibu dan ayah mungkin tidak terlalu khuatir mengenai harta pusakanya. Tetapi bagi yang sudah tiada ayah dan ibu, mungkin perlu mempertimbangkan kaedah hibah dalam perancangan harta pusakanya.

Apabila si mati juga sudah tiada ayah dan ibu, bermakna hartanya akan diagihkan kepada waris-waris lain seperti adik beradik, datuk, nenek atau waris-waris lain mengikut waris yang ada pada waktu kematiannya.

Mungkin dia boleh pertimbangkan untuk meng'hibah'kan hartanya kepada pihak tertentu seperti rumah anak yatim contohnya. 


Selain 4 kategori kes dia atas, kes dibawah juga mungkin juga boleh pertimbangkan kaedah Hibah,

5. Pasangan yang membeli harta bersama
6. Ibu bapa yang nak mengagihkan harta mereka kepada anak-anak sebelum mereka meninggal dunia untuk elak perebutan harta pusaka.


Selain itu, orang lain yang merasakan Hibah adalah pilihan yang lebih baik kepada dia, bolehlah membuat hibah harta. 

Satu senario lagi 
Seseorang dan sudah berkahwin dan mempunyai anak-anak, memiliki sebuah rumah. Apabila berlaku kematian ke atasnya dan jika waris tidak dapat mencapai kata persetujuan untuk mengagihkan rumah tersebut kepada isteri dan anaknya, maka jalan terakhir adalah menjual rumah tersebut dan nilai jualan akan diagihkan mengikut faraid.

Pasti bukan itu yang diinginkan oleh si mati pada masa hidupnya. Pasti tujuan asal dia membeli rumah adalah untuk memberikan perlindungan dan keselesaan kepada isteri dan anak-anaknya.

Mungkin isteri boleh membuat tuntutan harta sepencarian (sebelum agihan faraid), tetapi ia juga mungkin akan dapat tentangan waris-waris lain. 

Boleh baca2👉👉 PERJANJIAN HARTA SEPENCARIAN


Jadi, semua orang boleh menjadi peng'hibah' atau pun pemberi hibah.

Siapa pula yang boleh menerima hibah (penerima hibah)?

Sesiapa sahaja boleh menerima hibah/penerima hibah, selagi dia berkeupayaan menerima dan memiliki harta terebut. 


Tiada halangan kepada kanak-kanak atau yang bukan mukallaf untuk menerima hibah.  Sekiranya penerima hibah bukan mukallaf seperti masih belum akil baligh atau kurang upaya, hibah boleh diberikan kepada walinya atau pemegang amanah bagi pihaknya.

Hibah kepada Waris atau Isteri, bolehkan?
Jawapan boleh

Bolehkan hibah kepada bukan Islam?
Jawapan juga boleh.

Sesiapa sahaja boleh menerima hibah selagi syarat hibah itu dipatuhi dan dipenuhi.Syarat dan Rukun Hibah

Hibah perlu ada 4 rukun berikut ;
1. Pemberi Hibah
2. Penerima Hibah
3. Harta Hibah
4. Akad 

1. Pemberi Hibah / Penghibah (Al- Wahib)
Penghibah hendaklah seorang yang berkelayakan seperti sempurna akal, baligh dan matang (rushd). Penghibah mestilah tuan punya barang, iaitu memiliki hak ke atas harta yang dihibahkan. 

2. Penerima Hibah / Penghibah (Al- Mawhub-lahu)
Penerima Hibah boleh terdiri daripada sesiapa sahaja sama ada Islam atau bukan Islam, asalkan dia mempunyai keupayaan memiliki harta tersebut. 

Sekiranya Penerima Hibah bukan mukallaf seperti masih belum akil baligh atau kurang upaya, penerimaan harta Hibah boleh dibuat oleh Wali Mal atau Pemegang Amanah bagi pihaknya. Penerima Hibah mestilah menerima harta yang dihibahkan dan berkuasa memegangnya. Dengan kata lain, penguasaan dan kawalan terhadap harta mestilah diberikan kepada Penerima Hibah.3. Barang atau harta yang dihibahkan (Al- Mawhub)
Barang atau harta yang hendak dihibahkan itu perlu memenuhi syarat-syarat berikut :
- Barang / harta itu adalah barang/harta yang halal 
- Barang / harta itu mempunyai nilai di sisi syarak 
- Barang / harta itu milik Penghibah
- Barang/harta itu boleh diserah milikkan
Barang/harta itu  benar-benar wujud semasa aqad
Barang/harta itu tidak bersambung dengan harta Pemberi Hibah yang tidak boleh dipisahkan. 

Jadi semua jenis harta sama ada harta alih seperti wang tunai atau harta tak alih yang memenuhi syarat di atas boleh dihibahkan.

Harta alih seperti wang tunai, barangan kemas, saham syarikat, saham unit amanah, polisi insuran (nilai pampasan). 

Harta tidak alih seperti hartanah, rumah, tanah, kondominium, apartment dan eperti bangunan, rumah dan tanah yang tidak mempunyai sebarang cagaran. 


4. Sighah ( Ijab dan Qabul)

Sighah Hibah merupakan lafaz, perjanjian atau perbuatan yang membawa makna pemberian dan penerimaan Hibah. 

Ia mestilah ;

- Ada persambungan dan persamaan di antara ijab dan qabul
- Tidak dikenakan syarat-syarat tertentu
- Tidak disyaratkan dengan tempoh masa tertentu


Berapa kadar harta boleh dihibahkan?

Tiada had atau kadar tertentu bagi harta yang hendak dihibahkan kerana harta tersebut merupakan milik pemberi hibah. Oleh kerana pemilik harta mempunyai kuasa penuh ke atas hartanya, Hibah boleh dibuat tanpa had kadar serta kepada sesiapa yang diinginkannya.

Walau bagaimana pun, haru di ingat, bahawa selepas hibah dilakukan (hibah mutlak), hakmilik harta tersebut telah menjadi milik penerima hibah. Kalau dah serahkan kepada isteri atau suami, maka ia menjadi milik isteri atau suami.

Di dalam menentukan harta yang ingin dan perlu dihibahkan, perlu lah ingat akan pesanan Nabi Muhammad SAW supaya kita tidak meninggalkan ahli keluarga kita dalam keadaan papa.

Kepentingan Hibah

Diantara kepentingan hibah itu, ia 

1. Membolehkan pemberi hibah menyerahkan harta tanpa dihadkan kepada orang tertentu. Faraid hanya membolehkan ahli waris mendapat hak harta pusaka, manakala wasiat pula mengecualikan waris dari menerima harta pusaka.

2. Membolehkan hibah menyerahkan harta tanpa had. Faraid perlu diagihkan mengikut bahagian yang telah ditetapkan, manakala wasiat pula tidak boleh melebihi 1/3 dari jumlah bersih harta pusaka.

3. Membolehkan pemberi hibah menentukan amaun atau jumlah yang diterima oleh setiap penerima hibah, mungkin berdasarkan keadaan ekonomi penerima hibah.

JENIS HIBAH

Boleh dikategorikan hibah kepada
- Hibah Mutlak
- Hibah Bersyarat

1. Hibah Mutlak
Hibah mutlak adalah pemberian harta kepada orang lain tanpa balasan dan tanpa apa-apa syarat tertentu.

Kesan Hibah Mutlak
Apabila telah berlaku hibah mutlak, maka hak milik harta tersebut telah jatuh kepada penerima.

Contoh hibah mutlak
- 1. Si suami menghibahkan simpanan jongkong emasnya kepada isterinya.
- 2. Si ayah menghibahkan rumah kepada anaknya.

Berlaku Kematian
Oleh kerana hak milik telah berpindah, maka ia bukan lagi harta milik pemberi hibah.

Apabila berlaku kematian 
 • pemberi hibah meninggal dunia : maka harta yang dihibahkan bukan lah harta pusaka si mati. Waris tak boleh tuntut.
 • penerima hibah meninggal dunia : harta yang dihibahkan adalah harta pusaka di mati. Akan di agihkan kepada waris si mati (penerima)
Berdasarakn contoh 2 di atas, katakan si ayah telah menghibahkan rumah kepada anaknya dan berlaku kematian ke atas si ayah, maka rumah itu bukanlah harta pusaka. Jadi rumah itu akan dikeluarkan dari senarai harta pusaka si mati. Adalah sangat tidak wajar mempertikaikan hibah yang telah dibuat.

Berdasarkan contoh 2 tadi juga, tetapi si anak yang meningal dunia. Maka si ayah tidak boleh menuntut semula harta tersebut tetapi harta (rumah) tersebut perlu diagihkan mengikut faraid kerana ia telah menjadi harta pusaka si mati (anak).

Walau pun hibah ini satu kaedah yang baik, sebelum membuat hibah  itu perlulah difikirkan juga implikasinya terutama apabila membuat hibah mutlak. 

Penulis pernah membaca kisah di akhbar di mana seorang ayah telah menghibahkan rumah kepada anaknya, tetapi malang kepada si ayah kerana si anak telah menghalau si ayah selepas rumah dipindah milik. 

Pilihan kepada hibah mutlak adalah hibah bersyarat.


2. Hibah Bersyarat (Umra dan Ruqba)
Hibah bersyarat seperti namanya adalah pemberian hibah yang disertakan dengan syarat-syarat tertentu.

Hibah Bersyarat - Umra
Al-Umra bermaksud pemberian hibah semasa hidup pemberi hibah dan penerima hibah dengan syarat harta tersebut dikembalikan setelah kematian penerima hibah.
Maksudnya, kontrak hibah ini (Umra) meletakkan umur sebagai syarat pemberian hibah.


Hibah Bersyarat - Ruqba
Ruqba yang berasal dari perkataan ruqub atau taraqqub mermaksud menunggu. Dimana ia bermaksud masing-masing menunggu kematian siapa terlebih dahulu, sama ada pemberi hibah atau penerima hibah. Kontrak hibah ini diakui oleh syarak.

Jadi Hibah Bersyarat (Ruqba) ini merupakan perjanjian antara pemberi hibah dengan penerima hibah bahawa jika berlaku kematian ke atas salah seorang, maka harta hibah akan akan dipindahkan kepada pihak satu lagi yang masih hidup.

Hibah Bersyarat (Ruqba) ini banyak digunakan oleh institusi kewangan seperti syarikat takaful (mulai 2013).

Berlaku kematian
Bagi takaful contohnya, jika peserta takaful telah menandatangani dokumen hibah bersyarat ini dan; 

1. apabila berlaku kematian ke atas pemberi hibah (peserta takaful)
- maka harta hibah iaitu wang pampasan akan diberikan kepada penerima hibah.

atau

2. apabila berlaku kematian ke atas penerima hibah  
maka harta hibah akan balik semula kepada pemberi hibah dan pemberi hibah boleh menghibahkan semula harta kepada pihak lain pula.

Pembatalan atau penarikan Hibah

Sama ada pemberian hibah boleh dibuat pembatalan atau penarikan semula, ia sebenarnya terdapat beberapa pendapat ulama.

Mengikut pendapat mazhab Syafie, Hanbali dan sebahagian fuqaha’ mazhab Maliki, penarikan balik hibah boleh berlaku sekiranya ijab dan kabul berlaku tanpa ada penyerahan harta hibah

Namun, sekiranya penyerahan dan penerimaan barang (al-qabd) berlaku, maka hibah berkenaan tidak boleh ditarik balik kecuali hibah yang dibuat oleh bapa (termasuk ibu, datuk, nenek dan usul yang lain) kepada anak-anaknya selama mana harta itu tiak ada kaitan dengan orang lain atau belum diserahkan / dijual kepada orang lain.


Hibah Amanah
Tabung Haji dan ASNB (Saham amanah ASB, ASN dll) antara institusi yang menggunakan konsep Hibah dan Amanah. Ini bermakna pemberian hibah berlaku dan perlantikan pemegang amanah juga berlaku.

Penulis kongsikan di artikel berikutnya..


Bersambung di artikel berikutnya.

Mat Drat @ SayangWang

Jika rasa bermanfaat , sila share 👇👇👇👇

6 HARTA SEPENCARIAN : TUNTUAN DAN PERJANJIAN

 


TUNTUTAN HARTA SEPENCARIAN DI MAHKAMAH

Bagi kes kematian, tuntutan harta sepencarian hendaklah dibuat sebelum pembahagian harta pusaka melalui faraid.

Kebiasaannya, tuntutan harta sepencarian akan dibuat oleh pasangan yang hidup, sama ada suami atau isteri. 

Wujud juga kes di mana, bekas pasangan (telah bercerai) membuat tuntutan ke atas harta sepencarian. Semua keputusan akan ditentukan oleh pihak mahkamah.

Bagi Negeri Selangor misalnya, tuntutan harta sepencarian hendaklah dibuat di Mahkamah Tinggi Syariah. 

Apabila berlaku tuntutan harta sepencarian di mahkamah, biasanya pembahagian harta mengikut faraid akan tertangguh kerana pembahagian hanya akan dibuat selepas bahagian harta sepencarian ditentukan.

Perbicaraan mungkin akan memakan sedikit masa sekiranya ada pihak yang tidak bersetuju dengan amaun tuntutan, ibu bapa si mati contohnya atau pun adik beradik si mati. Mungkin mereka tidak bersetuju kerana jika tuntutan dibenarkan, bahagian yang mereka bakal perolehi akan berkurangan.

Perlu ingat, untuk membuat tuntutan di mahkamah juga memerlukan kos iaitu kos guaman. 

Pastinya, masa dan kos guaman sedikit sebanyak akan membebankan pihak yang menuntut.

...............................................

ELAK TUNTUTAN DI MAHKAMAH - Dengan Perjanjian Harta Sepencarian

Contoh senario di atas, jika tuntutan berlanjutan pastinya si isteri dan anak-anak akan terbeban dalam meneruskan hidup seharian. Maklumlah isteri tidak bekerja, dan harta pusaka masih belum diperolehi. Kos guaman tuntutan juga perlu di bayar. Akhirnya mungkin si isteri menarik balik tuntutan harta sepencarian.

PERJANJIAN HARTA SEPENCARIAN 

Perjanjian Harta Sepencarian atau dikenali juga sebagai deklarasi harta sepencarian ialah perjanjian di antara suami isteri bagi menyerahkan sebahagian harta kepada pasangannya. 

Sebenarnya Perjanjian Harta Sepencarian ini sangat penting kepada pasangan yang tiada anak, atau pasanagan (isteri tidak bekerja), atau tiada anak lelaki, atau pun anak-anak masih kecil, terutama kepada pasangan yang hanya memiliki sebuah rumah. 

Saya nyatakan penting kerana untuk mengelakkan perlaku pertelingkahan di antara waris di dalam pembahagian harta pusaka dan juga untuk memberikan 'ketenangan' kewangan kepada si isteri dalam membesarkan anak-anak (terutama jika anak masih kecil).


Perjanjian ini akan berkuatkuasa pada tarikh ia ditandatangani.

Jadi perlu ingat, ia bukan berkuat kuasa selepas berlaku kematian tetapi selepas perjanjian itu dibuat. Andaikan berlaku perceraian selepas perjanjian dibuat, makan pasangan terus berhak membuat tuntutan.

...............................................

DIMANA BUAT PERJANJIAN HARTA SEPENCARIAN 

Saya pernah menghadiri bengkel Harta Pusaka dimana penceramah pernah memberitahu deklarasi  boleh dibuat secara lisan atau secara bertulis.

Secara Lisan
Mungkin boleh/ada dinyatakan didepan ahli keluarga bahawa harta sekian-sekian adalah harta sepencarian mereka suami isteri.
Walau bagaimana pun, pengisytiharan secara ini tidak kuat kerana untuk membuat tuntutan di mahkamah adalah sukar untuk dibuktikan.

Secara Bertulis
Cara terbaik adalah membuat pengisytiharan secara bertulis iaitu dengan membuat Perjanjian Harta Sepencarian atau Deklarasi Harta Sepencarian.

Untuk membuat Perjanjian / Deklarasi harta sepencarian ini, bolehlah menghubungi mana-mana syarikat yang menawarkan perkhidmatan pengurusan harta pusaka / perancang harta islam seperti As-Salihin.

Boleh juga dibuat perjanjian sendiri diantara kedua pihak (suami isteri)

...............................................

DOKUMEN  PERJANJIAN HARTA SEPENCARIAN 

Dalam membuat Perjanjian / Deklarasi Harta Sepencarian, perkara berikut perlu disediakan :

1. Kenalpasti harta milikan bersama.
2. Kenalpasti harta milikan suami yang ingin dijadikan harta sepencarian.
3. Suami isteri menentukan peratus bahagian harta sepencarian yang hendak diserahkan kepada isteri
4. Dokumen berkaitan milikan harta tersebut disertakan.
 - Salinan perjanjian  jualbeli
 - Salinan perjanjian pinjaman
 - Salinan sijil perkahwinan
5. Penyediaan perjanjian yang dipersetujui kedua pihak.
6. Tandatangai Perjanjian kedua pihak beserta saksi.
7. Stamping

Perjanjian ini akan :
1. Perjanjian akan berkuat kuasa pada tarikh ia ditandatangani
2. Perjanjian tidak boleh dibatalkan tanpa persetujuan kedua pihak suami isteri.
3. Perjanjian ini juga akan mengikat wasi dan waris.
4. Perjanjian ini akan memudahkan tuntutan harta sepencarian di mahkamah.
5. Memudahkan urusan pembahagian harta pusaka.
  

...............................................

HARTA MANA PERLU DILETAKKAN DI BAWAH HARTA SEPENCARIAN ?

Kedua-dua harta alih atau pun harta tidak alih boleh dimasukkan di bawah perjanjian harta sepencarian.

Bengkel yang pernah saya hadiri, dicadangkan harta seperti rumah kediaman yang perlu dimasukkan kerana untuk memastikan rumah tersebut dapat terus didiami oleh isteri dan anak-anak. 

Tapi harta mana yang perlu dimasukkan, bergantung kepada setiap individu, mungkin setiap orang mempunyai perancangan yang berbeza.

PANDANGAN SAYA MENGENAI HARTA SEPENCARIAN

Perjanjian/Deklarasi Harta Pusaka merupakan satu isntrument yang sangat bagus terutama bagi pasangan yang ingin memastikan pasangan (isteri) dapat membesarkan anak-anak dirumah sama tanpa perlu bersusah payaah turun naik ke mahkamah membuat tuntutan.

Ia juga mungkin sangat berguna bagi pasangan yang tiada anak, atau tiada anak lelaki bagi menjamin si isteri dapat memiliki bahagian yang lebih besar dari harta pusaka. 

Saya tetap berkeyakinan, meninggalkan isteri dan anak-anak dalam keadaan tidak meminta-minta adalah lebih baik dari pada mereka perlu kesan kesini membuat tuntutan.


Bersambung di artikel berikutnya.

Mat Drat @ SayangWang

Jika rasa bermanfaat , sila share 👇👇👇👇