Tuesday 26 April 2016

Khairat Kematian BR1M 2016

Skim Khairat Kematian sebanyak RM1,000 hanya layak diberi kepada waris yang didaftarkan di Bahagian Maklumat Waris penerima BR1M.

Skim Khairat Kematian BR1M 2016 hanya ditawarkan kepada kategori Isi Rumah dan Warga Emas yang meninggal dunia di dalam tempoh 1 Januari 2016 sehingga 31 Disember 2016.

Bantuan Skim Khairat Kematian tidak ditawarkan kepada kategori Bujang dan Ibu /Bapa Tunggal /Balu  /Janda /Duda tiada tanggungan. 

Pastikan setiap pemohon BR1M 2016 meletakkan nama waris di dalam borang permohonan BR1M mereka.

Untuk mengemaskini maklumat waris, borang boleh di muat turun SINI 

Cara Membuat Tuntutan Khairat Kematian BR1M 2016

Bagi tujuan permohonan Khairat Kematian, waris perlu membawa :
  1. Sijil Kematian
  2. Kad Pengenalan Waris
Tuntutan hanya boleh dibuat oleh waris yang dinamakan dengan mengunjungi mana-mana cawangan Bank Simpanan Nasional (BSN).


Tujuan maklumat waris diisi adalah untuk:- 
i. Menjadi wakil bagi sebarang urusan berkaitan BR1M 2016 jika pemohon mempunyai masalah seperti berikut:
  1. masalah kesihatan 
  2. masalah fizikal (OKU) 
  3. dipenjarakan 
  4. bertugas di luar kawasan dan lain-lain; atau
ii. Menjadi waris bagi tuntutan Skim Khairat Kematian (SKK) jika penerima BR1M 2016 telah meninggal dunia bagi kategori Isi Rumah dan Warga Emas (tidak termasuk kategori Bujang dan Ibu / Bapa Tunggal / Balu / Janda / Duda tiada tanggungan). 


Sebarang keterangan atau pertanyaan lanjut, boleh hubungi 1800-88-2716 (LHDNM) atau 03-8882 4565/4566 (Kementerian Kewangan) ataupun melalui e-mel pada br1m@treasury.gov.my


No comments:

Post a Comment