Friday 25 December 2015

Bantuan Khairat Kematian RISDA ( SKPBR )

9. Skim Khairat Kematian Pekebun Kecil RISDA (SKPBR)

RISDA menawarkan bantuan khairat kematian kepada pekebun kecik yang telah didaftar dan dibanci.

Syarat - syarat keahlian
- Semua pekebun kecil getah dan sawit yang telah di banci dan berdaftar dengan RISDA automatik di carum.
- WARGANEGARA MALAYSIA.
- Berumur dari 18 – 70 tahun (Pekebun Kecil yang melebihi had umur dalam tempoh polisi akan terus dilindungi hingga tempoh polisi tamat).
- Peserta baru boleh didaftarkan dan dibanci bagi melayakkan penyertaan skim ini.

Tempoh perlindungan
- Tempoh perlindungan adalah setahun bermula dari 01 Januari hingga 31 Disember 2015 dan akan berterusan sehingga notis penamatan diberitahu.

Sumber : Laman Web rasmi RISDA

No comments:

Post a Comment