Thursday 21 April 2016

Khairat Kematian Guru / Cikgu - YGMB

13. Khairat Kematian Guru / Cikgu - YGMB

Yayasan Guru Malaysia Berhad memberikan bantuan khairat kematian melalui Tabung Khairat Kematian kepada mereka yang layak.
- Ahli Baharu
- Ahli-Ahli  Biasa

A. Ahli Baharu

Syarat Permohonan

 1. AhlI-ahli Yayasan Guru Malaysia Berhad (YGMB) yang  tidak membayar yuran selama (3) tiga bulan berturut-turut tidak  akan  menerima  apa-apa  faedah  daripada  YGMB  dan  seterusnya  pihak  YGMB  berhak  untuk  menamatkan keahlian tanpa perlu mengeluarkan sebarang notis.
 2. Semua permohonan tuntutan hendaklah dibuat dalam masa 90 hari dari tarikh kejadian.
 3. Setiap faedah hanya boleh dituntut oleh ahli sekali sahaja

Kadar Bantuan

Kematian Ahli    
i.  Kemalangan Jalan Raya        Sehingga RM 28,000.00
ii.  Penyakit/Kematian Biasa                     RM   8,000.00
 • Dibayar kepada benefisiari (penama) di atas kematian seorang ahli bermanfaat. 
Kematian Pasangan      RM1,000.00
 • Dibayar kepada ahli yang kematian pasangan (suami atau isteri)
Kematian Anak            RM500.00
 • Dibayar  kepada  ahli  yang  kematian  anak/anak  angkat  (yang  berdaftar)  yang  berumur  18  tahun  ke  bawah  dan  tidak berkahwin.
Untuk cara permohonan, syarat dan kadar bantuan terkini, sila layari laman web rasmi YGMB disini.

B. Ahli Seumur Hidup dan Ahli Biasa

Syarat Permohonan
 1. Ahli-Ahli  Biasa Yayasan Guru Malaysia Berhad  (YGMB)  yang  tidak membayar yuran selama (3) tiga bulan berturut-turut  tidak  akan  menerima  apa-apa  faedah  daripada  YGMB  dan  seterusnya  pihak  YGMB  berhak  untuk  menamatkan keahlian tanpa perlu mengeluarkan sebarang notis.
 2. Semua permohonan tuntutan hendaklah dibuat dalam masa 90 hari dari tarikh kejadian.
 3. Setiap faedah hanya boleh dituntut oleh ahli sekali sahaja.
Kadar Bantuan Khairat Kematian = RM 500
 1. Dibayar kepada benefisiari (penama) di atas kematian seorang ahli bermanfaat.
 2. Setiap permohonan hendaklah disertakan dengan dokumen-dokumen sokongan yang disahkan seperti berikut:
 •   Salinan Kad Pengenalan Ahli
 •   Salinan Kad Pengenalan pemohon/waris
 •   Salinan Sijil Perakuan Kematian
 •   Salinan Sijil Kebenaran Pengkebumian
 •   Salinan Sijil Nikah (jika suami/isteri) / Sijil Kelahi ran anak
 •   Surat Akuan Bersumpah (jika ahli tidak meletakkan penama/waris)
Untuk cara permohonan, syarat dan kadar bantuan terkini, sila layari laman web rasmi YGMB disini.

No comments:

Post a Comment